SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Třídnictví

Kuchař - číšník a Zemědělec - farmář
Třída:
KČF1
Třídní učitel:
Mgr. Jitka Matějková
Učebna č.:
3
Rozvrh:
Kuchař - číšník - kovář - 1. ročník
Kuchař - číšník + Zemědělec - farmář + Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Třída:
KFK2
Třídní učitel:
Mgr. František Švepeš
Učebna č.:
3
Rozvrh:
Kuchař - číšník - 2. ročník
Kuchař - číšník + zemědělec - farmář
Třída:
KČ3
Třídní učitel:
Jiřina Vojtěchová
Učebna č.:
2
Rozvrh:
Kuchař - číšník - farmář - 3. ročník
Zemědělec - farmář + Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Třída:
FUK3
Třídní učitel:
Ing. Ludmila Lechnerová
Učebna č.:
1
Rozvrh:
Farmář - umělěcký kovář - 2. ročník
Malíř + Truhlář + Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Třída:
MTK1
Třídní učitel:
Marie Jirušová
Učebna č.:
5
Rozvrh:
Elektrikář - malíř - truhlář - 3. ročník
Elektrikář + Malíř + Truhlář
Třída:
EMT2
Třídní učitel:
Mgr. Ilona Němcová
Učebna č.:
12
Rozvrh:
Elektrikář - malíř - truhlář - 1. ročník
Elektrikář + Malíř + Truhlář
Třída:
EMT3
Třídní učitel:
Marie Jirušová
Učebna č.:
5
Rozvrh:
Elektrikář - malíř - truhlář - 2. ročník
Opravářské práce + Stravovací a ubytovací služby
Třída:
OPS1
Třídní učitel:
Mgr. Dita Čurdová
Učebna č.:
11
Rozvrh:
Opravářské práce - stravovací a ubytovací služby - 1. ročník
Opravářské práce + Stravovací a ubytovací služby
Třída:
OPS2
Třídní učitel:
Mgr. Dita Čurdová
Učebna č.:
10
Rozvrh:
Opravářské práce - stravovací a ubytovací služby - 2. ročník
Opravářské práce + Stravovací a ubytovací služby
Třída:
OPS3
Třídní učitel:
Bc. Michal Šikýř
Učebna č.:
6
Rozvrh:
Opravářské práce - stravovací a ubytovací služby - 3. ročník